ඔන්ලයින් eSports ක්‍රීඩා

Esports

මෙම eSports ඔට්ටු ඇල්ලීමේ මාර්ගෝපදේශය ඔට්ටු අල්ලන්නන් විෂයය, හොඳම eSports ඔට්ටු ඇල්ලීමේ අඩවි සහ තවත් දේ ගැන දැනගත යුතු සියල්ල විස්තර කරයි. eSports වසංගතය අතරතුර පවා අඛණ්ඩව දියුණු වූ කර්මාන්තයක් බවට සැකයක් නැත. Statista හි නවතම ප්‍රක්ෂේපනවලින් පෙන්නුම් කරන්නේ 2021 eSports වෙළඳපල ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 1.08 කට වඩා වැඩි අගයක් ගන්නා බවයි, එය 2020 සිට 50% ක පමණ වර්ධනයක්.

තව පෙන්වන්න