කුකී ප්‍රතිපත්තිය

Priyanka Fernando
WriterPriyanka FernandoWriter

CasinoRank සඳහා කුකී ප්‍රතිපත්තිය
බලපැවැත්වෙන දිනය: 20230222

මෙම කුකී ප්‍රතිපත්තිය අපගේ වෙබ් අඩවියේ භාවිතා කළ හැකි කුකීස් වර්ග සහ වෙනත් ලුහුබැඳීමේ තාක්ෂණයන් විස්තර කරයි. අපි ඕනෑම අවස්ථාවක මෙම කුකී ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කළ හැක. අපි සංශෝධිත කුකී ප්‍රතිපත්තිය වෙබ් අඩවියෙන් හෝ ඒ හරහා ලබා ගත හැකි කළ විට මෙම කුකී ප්‍රතිපත්තියේ ඕනෑම වෙනස්කමක් බලාත්මක වනු ඇත.

වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන්, ඔබ මෙම ප්‍රතිපත්තියට අනුකූලව කුකීස් භාවිතයට එකඟ වේ.

කුකීස් යනු කුමක්ද?

කුකීස් යනු ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන විට ඔබගේ උපාංගයේ තබා ඇති කුඩා පෙළ ගොනු වේ. කුකීස් අපට ඔබගේ උපාංගය හඳුනා ගැනීමට සහ පෞද්ගලීකරණය කළ අන්තර්ගත සහ දැන්වීම් සැපයීමට, ඔබේ මනාප මතක තබා ගැනීමට, සහ සාමාන්‍යයෙන් ඔබේ බ්‍රවුසින් අත්දැකීම වැඩිදියුණු කිරීමට උදවු කරයි.

විවිධ වර්ගයේ කුකීස්

ඒවා ගබඩා කර ඇති ආකාරය

සැසි කුකීs යනු ඔබගේ බ්‍රවුසින් සැසිය තුළ පමණක් ඔබගේ උපාංගයේ ගබඩා කර ඇති තාවකාලික කුකීස් වේ. ඔබ ඔබේ බ්‍රව්සරය වසා දැමූ විට ඒවා මකා දමනු ලැබේ. සැසි කුකීස් බොහෝ විට ඔබගේ පිවිසුම් තත්ත්වය, සාප්පු කරත්ත අයිතම, හෝ තනි බ්‍රවුසින් සැසියකදී ඔබ සකසන වෙනත් මනාපයන් නිරීක්ෂණය කිරීමට භාවිතා කරයි.

ස්ථීර කුකීස් ඔබ ඔබගේ බ්‍රවුසරය වැසූ පසුව පවා ඔබගේ උපාංගයේ ගබඩා කර ඇත. අනාගත බ්‍රවුසින් සැසි සඳහා ඔබේ මනාපයන් හෝ සැකසීම් මතක තබා ගැනීමට ඒවා භාවිත කෙරේ. ස්ථීර කුකීස් නිශ්චිත කාලයකට පසු කල් ඉකුත් විය හැක, නැතහොත් ඔබ ඒවා මකන තෙක් ඒවා ඔබගේ උපාංගයේ පැවතිය හැක.

ඔවුන් කුමක් සඳහාද

අත්යවශ්ය කුකීස් වෙබ් අඩවිය නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමට අවශ්‍ය වේ. ඒවා බොහෝ විට ඔබේ පිවිසුම් තොරතුරු මතක තබා ගැනීමට හෝ ඔබේ සාප්පු කරත්තයේ ඇති අයිතම නිරීක්ෂණය කිරීමට භාවිතා කරයි.

ක්රියාකාරී කුකීස් ඔබේ භාෂාව හෝ අකුරු ප්‍රමාණය වැනි ඔබේ මනාපයන් හෝ සැකසීම් මතක තබා ගැනීමට භාවිත කෙරේ.

කාර්ය සාධනය/විශ්ලේෂණ කුකීස් භාවිතා කරන්නේ නරඹන්නන් වෙබ් අඩවියක් භාවිතා කරන ආකාරය, වඩාත්ම ජනප්‍රිය පිටු මොනවාද, හෝ අමුත්තන් එක් එක් පිටුව සඳහා කොපමණ කාලයක් ගත කරන්නේද යන්න වැනි තොරතුරු රැස් කිරීමටයි. ක්ලික් කළ සබැඳි හෝ බලන පිටු වැනි විශේෂිත පරිශීලක හැසිරීම් නිරීක්ෂණය කිරීමට ද ඒවා භාවිත කෙරේ. මෙම තොරතුරු වෙබ් අඩවියේ ගමනාගමනය සහ පරිශීලක හැසිරීම විශ්ලේෂණය කිරීමට භාවිතා කරයි.මෙම තොරතුරු වෙබ් අඩවියේ කාර්ය සාධනය සහ පරිශීලක අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට භාවිතා කරයි.

වෙළඳ දැන්වීම කුකීස් ඔබගේ බ්‍රවුස් කිරීමේ හැසිරීම නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ ඔබට පෞද්ගලීකරණය කළ දැන්වීම් පෙන්වීමට භාවිතා කරයි. මෙම කුකීස් බොහෝ විට තෙවන පාර්ශවීය දැන්වීම්කරුවන් විසින් නිර්මාණය කර ඇති අතර ඔබේ රුචිකත්වයන් හෝ ජනවිකාස පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කිරීමට භාවිතා කළ හැක.

කුකීස් නිර්මාණය කරන්නේ කවුද?

පළමු පාර්ශවය කුකීස් ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවිය මගින් නිර්මාණය කර ඇත. වෙබ් අඩවිය නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක වීමට අවශ්‍ය ඔබගේ මනාපයන්, පිවිසුම් තොරතුරු හෝ වෙනත් දත්ත මතක තබා ගැනීමට ඒවා බොහෝ විට භාවිතා වේ.

තෙවන පාර්ශවය කුකීස්, අනෙක් අතට, ඔබ පිවිසෙන වසම හැර වෙනත් වසමකින් සාදනු ලැබේ. ඒවා බොහෝ විට වෙළඳ දැන්වීම් හෝ ලුහුබැඳීමේ අරමුණු සඳහා භාවිතා වේ.

අපි කුකීස් භාවිතා කරන ආකාරය

අපි අපගේ වෙබ් අඩවියේ පහත සඳහන් කුකීස් භාවිතා කරමු:

නමවිස්තර1වන/3වන පක්ෂයසැසිය/ස්ථිර
JSESSIONIDවෙබ් සැසිය හඳුනා ගැනීමට අපගේ වෙබ් සේවාදායකයන් විසින් භාවිතා කරන කුකී.1 වන පාර්ශවයවාරය
deployr-uidවෙබ් අඩවි අන්තර්ගතය පුද්ගලීකරණය කිරීම සඳහා කුකී භාවිතා කරයි.1 වන පාර්ශවයවාරය
deployr-පරීක්ෂණA/B-පරීක්ෂණ සඳහා භාවිතා කරන කුකී1 වන පාර්ශවයනොනැසී පවතින
deployr-visitor-රටපරිශීලක රට (උදා: භාෂාව) මත පදනම්ව අත්දැකීම් සකස් කිරීමට කුකී භාවිතා කරයි1 වන පාර්ශවයනොනැසී පවතින
ga*පරිශීලකයන් වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට Google Analytics විසින් භාවිතා කරන කුකී.3 වන පක්ෂනොනැසී පවතින

අපගේ තුන්වන පාර්ශ්ව කුකීස්

අපගේ වෙබ් අඩවිය ඔබගේ බ්‍රවුස් කිරීමේ හැසිරීම විශ්ලේෂණය කිරීමට, ඔබට පෞද්ගලීකරණය කළ අන්තර්ගතය පෙන්වීමට සහ අපගේ සේවාවන් පිළිබඳ අදාළ තොරතුරු ඔබට ලබා දීමට තෙවන පාර්ශවීය කුකීස් භාවිතා කරයි. අපගේ වෙබ් අඩවියේ භාවිතා වන තෙවන පාර්ශවීය කුකීස් වලට ඇතුළත් වන්නේ:

  • නව ධාතු: කාර්ය සාධනය අධීක්ෂණය සඳහා භාවිතා කරන කුකීස්
  • Google Analytics: වෙබ් අඩවි භාවිතය විශ්ලේෂණය කිරීමට භාවිතා කරන කුකීස්

මම කුකීස් කළමනාකරණය කරන්නේ කෙසේද?


 ඔබට ඔබගේ බ්‍රවුසරයේ සිටුවම් හරහා කුකීස් අක්‍රිය කිරීමට හෝ මකා දැමීමට හැකිය. ඔබ භාවිතා කරන බ්‍රවුසරය අනුව එසේ කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය වෙනස් විය හැක. වඩාත් ජනප්‍රිය බ්‍රවුසරවල කුකීස් අක්‍රිය කිරීම හෝ මකා දැමීම පිළිබඳ උපදෙස් සඳහා කරුණාකර පහත සබැඳි අනුගමනය කරන්න:

ගූගල් ක්රෝම්:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
Microsoft Internet Explorer:https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies
Microsoft Edge:https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
සෆාරි (ඩෙස්ක්ටොප්):https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
සෆාරි (IOS):https://support.apple.com/en-us/HT201265
Mozilla Firefox:https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Android:https://support.google.com/nexus/answer/54068?visit_id=1-636601972073000539-1281769835&hl=en&rd=1
ඔපෙරා:https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

කුකීස් අක්‍රිය කිරීම හෝ මකා දැමීම වෙබ් අඩවියේ ඇතැම් විශේෂාංග භාවිතා කිරීමට ඔබට ඇති හැකියාවට බලපෑ හැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

මෙම කුකී ප්‍රතිපත්තියට යාවත්කාලීන කිරීම් අපි මෙම කුකී ප්‍රතිපත්තිය කලින් කලට යාවත්කාලීන කළ හැක. කිසියම් වෙනසක් සඳහා මෙම ප්‍රතිපත්තිය වරින් වර සමාලෝචනය කිරීමට අපි ඔබව දිරිමත් කරමු. මෙම ප්‍රතිපත්තියේ ඕනෑම වෙනස්කමක් වෙබ් අඩවියට පළ කළ වහාම ක්‍රියාත්මක වේ.

About the author
Priyanka Fernando
Priyanka Fernando
ගැන

ප්‍රියංකා ප්‍රනාන්දු, ශ්‍රී ලංකාවේ හුන් හෝදුන් 33 වයසේ යුවතියෙකි. ඔයාගේ ජාල කැසිනෝ සඳහා සිංහල පැදවීම් කුෂලතාව සමග ඔයාගේ ප්‍රේමය එකට ගත්තා ආකාරයට, ශ්‍රී ලංකානු අාදානයන් සඳහා අතුරු රඳවාගැනීමේ කිහිපයක් සෑදෙයි.

Send email
More posts by Priyanka Fernando